Phungtran, hiện có 79 tin đã đăng tại Academy.MuaBanNhanh.com

.
Tình huống 31: Khiếu nại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 31: Khiếu nại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
301/ The arrival is almost on month behind schedule. Hàng đến muộn gần một tháng so với kế hoạch. 302/ You sent the wrong items. We ordered the newest model, but you sent us the older models. Anh đã gửi sai các món hàng rồi....
Tình huống 30: Đặt hàng - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 30: Đặt hàng - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
291/ Hello. Is this the bakery? Xin chào. Đây có phải là tiệm bánh không? 292/ I’m sorry, but the line is busy at the moment. Tôi xin lỗi nhưng hiện tại điện thoại đang bận. 293/ Could you please prepare a bouquet of flow...
Tình huống 29: Than phiền -Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 29: Than phiền -Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
281/ What’s the problem? Có vấn đề gì vậy? 282/ The sweater is out of shape. Cái áo len bị mất dáng rồi. 283/ The color is gone. Màu bị phai rồi. 284/ It doesn’t work as well as the advertisement says. Nó không tốt như...
Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 28: Bồi thường sản phẩm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
271/ If this coat doesn’t fit, you may bring it back later. Nếu chiếc áo khoác này không vừa, anh có thể mang nó trả lại sau. 272/ If there’s something wrong with it, please come back to me. Nếu có vấn đề gì với nó t...
Tình huống 27: Trả giá - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 27: Trả giá - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
261/ Sorry, but I can’t make it any cheaper. Xin lỗi nhưng nó không thể rẻ hơn . 262/ How much would you like into be? Anh muốn ra giá bao nhiêu? 263/ You can’t get this make for less anywhere else. Anh không thể tìm thấy ch...
Tình huống 26: Nói chuyện phiếm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 26: Nói chuyện phiếm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
251/ T-shirt of this brand are especially popular with young people. Áo sơ mi nhãn hiệu này đặc biệt phổ biến ở giới trẻ. 252/ This is a newly developed tonic without hormone. It is suitable for middle-aged and old people. Đây...
Tình huống 25: Dự hội thảo ở nước ngoài -Tiếng Anh công sở (Việt -Anh)
Tình huống 25: Dự hội thảo ở nước ngoài -Tiếng Anh công sở (Việt -Anh)
241/ Have you applied at the embassy for a visa yet? Anh đã nộp đơn xin visa ở đại sứ quán chưa? 242/ I hear you’re being sent to Madrid for the annual conference. Tôi nghe nói anh sắp được cử đi Marid để dự hội th...
Tình huống 24: Sản phẩm mới - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 24: Sản phẩm mới - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
231/ Has your company done any research in this field? Công ty anh đã làm nghiên cứu nào về lĩnh vực này chưa? 232/ If you are interested, I will prepare a list of them. Nếu anh có hứng thú thì tôi sẽ chuẩn bị một danh...
Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 23: Gặp đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
221/ I would like to see Mr.John Brown of the Sales Department. Tôi muốn gặp ông John Brown thuộc bộ phận bán hàng. 222/ I have an appointment with him at 3 o’clock. Tôi có cuộc hẹn với ông ấy lúc 3 giờ. 223/ I would lik...
Tình huống 22: Gởi lời chào - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 22: Gởi lời chào - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
211/ It’s been nice seeing you. Rất vui được gặp anh. 212/ I couldn’t have done it without you. Tôi đã không thể làm điều đó nếu không có anh. 213/ Please give my best regards to Ms.Green. Xin chuyển những lời chúc...
Tình huống 21: Giới thiệu công ty - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 21: Giới thiệu công ty - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
201/ Could you tell me a little about your company? Có thể giới thiệu một chút về công ty của anh không? 202/ Glad to send you all possible information on our products. Chúng tôi rất sẵn lòng gửi cho ông các thông tin cầ...
Tình huống 20: Gặp gỡ đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 20: Gặp gỡ đối tác - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
191/ Will you wait a moment, please? Xin ông vui lòng chờ một chút có được không? 192/ Do you have an appointment with him? Ông có hẹn với ông ấy không? 193/ Mr.Brown, I’ve been informed of your visit. Ông Brown, tôi đã ...
Tình huống 19: Chuyển cuộc gọi - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 19: Chuyển cuộc gọi - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
181/ Hello! This is Ms. Tanaka of East Corporation. Xin chào! Tôi là Tanaka của công ty Phương Đông. 182/ Hello, this is Ms. Kimura. Can I talk to Mr.Brown? Xin chào! Tôi là Kimura. Tôi có thể nói chuyện với ông Brown không? 1...
Tình huống 18: Nhận điện thoại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 18: Nhận điện thoại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
171/ Hello, East Corporation, good morning. May I help you? Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông? 172/ Sales Department, may I help you? Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?...
Tình huống 17: Chia vui và chia buồn - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 17: Chia vui và chia buồn - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
161/ I heartily congratulations you on your promotion. Thật sự chúc mừng anh được thăng chức. 162/ Congratulations on your marriage. Chúc mừng đám cưới của anh. 163/ I’d like to propose a toast to Jane. Tôi muốn nâng c...
Phungtran, Academy.MuaBanNhanh.com, chuyên trang Phungtran, Trang 2

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB