Baongan, hiện có 11 tin đã đăng tại Academy.MuaBanNhanh.com

.
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part A My House
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part A My House
  A. My house 1. Listen and repeat.   That’s my house. Đó là nhà của tôi.   This is my living room. Đây là phòng khách.   3. Listen and repeat. Then practice.    Hi. I’m Ba. I’m twelve years old. I’m a student. Chào. Tôi...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part C Families
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part C Families
This is my family. We are in our living room. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my father. He is fourty. He is an engineer. This is my mother. She is thirty-five. She is a teacher. My brother is eigh...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school - Part C My school
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school - Part C My school
  1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. Nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn.   I’m a student. This is my school. Tôi là học sinh...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part B Numbers
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home - Part B Numbers
  *ĐIỂM NGỮ PHÁP  I.  HOW MANY Để hỏi về số lượng của người hay vật, ta dùng cấu trúc sau đây HOW MANY + danh từ số nhiều + ARE THERE? Ex: How many doors are there? (Có...
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school
I. IMPERATIVE (thể mệnh lệnh) Thể mệnh lệnh là các động từ nguyên mẫu không có “to”. Nó được dùng để đề nghị, yêu cầu hay sai khiến người khá...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school - Part B Where do you live
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school - Part B Where do you live
  1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. Nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn. A: What’s your name? A: Tên bạn là gì vậy? &nbs...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school - Part A Come in
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school - Part A Come in
1. Listen and repeat. Then practice with a partner. Nghe và lặp lại. Sau đó thực hành với bạn.   Come in Mời vào   Sit down Mời ngồi   Open your book Mở sách ra   Close your bo...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part C How old are you
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part C How old are you
  1   Listen and repeat. One Một   Two Hai   Three Ba   Four Bốn   Five Năm   Six Sáu   Seven Bảy   Eight Tám   Nine Chín   Ten Mười   Eleven Mười mộ...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part B Good morning
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part B Good morning
  1   Listen and repeat. Good morning. Chào buổi sáng.   Good afternoon. Chào buổi trưa.   Good evening. Chào buổi chiều.   Good night. Chào buổi tối.   Bye. Tạm bi...
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part A Hello
Bài nghe nói tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings - Part A Hello
1  Listen and repeat. Hello Xin chào   Hello Xin chào   Hi Xin chào   Hi Xin chào   3   Listen and repeat.   I am Lan. Tôi là Lan.   I am Nga. Tôi là N...
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings
PART A I.  Greetings (chào hỏi) Trong tiếng Anh có một số từ dùng để chào hỏi thông dụng như “Hi”, “Hello”, “Good morning”, “Good afternoon”, &ld...
Baongan, Academy.MuaBanNhanh.com, chuyên trang Baongan, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB