trò chơi ô chữ, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Bài 10 : Trò chơi ô chữ về tên các quốc gia hay quốc tịch

Bài 10 : Trò chơi ô chữ về tên các quốc gia hay quốc tịch

Complete the crossword. Each answer is a country or a nationality Across 1.Mikhail was born in Russia. He is _________ 3. Bettina is German. She comes from ________ 4. My girlfriend is Polish. She was born in __________ 7. They come from Norway.

trò chơi ô chữ, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về trò chơi ô chữ, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB