tính từ đối lập, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Bài 9 : Tính từ đối lập

Bài 9 : Tính từ đối lập

Write the opposite of each word in the puzzle. What is the sentence in the darker squares?1. Interesting2. Clever3. Cheap4. Right5. Quiet6. Heavy7. Easy8. Early9. Safe10. Asleep11. Clean12. Shallow13. Friendly14. Pretty15. Kind TípChúng ta có thể
Bài 2 : Tính từ đối lập

Bài 2 : Tính từ đối lập

Find the opposites of the word on the left in the square and write them down. The words go down↓ and across → Adjective Opposite1. good bad2. fat3. big4. tall5. full6. young7. open8. rich9. hot10. old11. happy12.

tính từ đối lập, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tính từ đối lập, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB