tình huống tiếng anh ủng hộ ý kiến, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1TÌnh huống 95: Ủng hộ ý kiến - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

TÌnh huống 95: Ủng hộ ý kiến - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

941. Does everyone support him on this? Có phải mọi người ủng hộ ông ta trong vấn đề này. 942. Is everyone in agreement on this? Có phải mọi người đều đồng ý về vấn đề này. 943. I'm completely on your side. Tôi hoàn toàn đứng về phía anh. 944. The

tình huống tiếng anh ủng hộ ý kiến, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh ủng hộ ý kiến, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB