tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 97: Tổng kết cuộc họp. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. Hãy cho tôi một phút để tổng hợp vấn đề cuộc họp. 962. Do you all agree with that. Tất cả các bạn đồng ý với điều đó? 963. Does anyone have anything to add? Có ai muốn ý kiến thêm gì nữa

tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh tổng kết cuộc họp, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB