tình huống tiếng anh tổ chức hội chợ, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 72: Tổ chức hội chợ– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 72: Tổ chức hội chợ– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

711. What documents are we supposed to offer before the exhibition?. Chúng tôi cần cung cấp chứng từ tài liệu nào trước khi tổ chức hội chợ? 712. I'm planning to hold an exhibition in your centre. Tôi đa dự định tổ chức hội chợ tại trung tâm của

tình huống tiếng anh tổ chức hội chợ, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh tổ chức hội chợ, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB