tình huống tiếng anh tổ chức cuộc họp, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 93: Tổ chức cuộc họp.- Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 93: Tổ chức cuộc họp.- Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

921. Let's call the meeting to order. Hãy bắt đầu họp. 922. Ladies and gentleman, I think we should begin. Thưa quý bà, quý ông tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu. 923. You've all looked at the reports given to you a few days ago. Tất cả các bạn đều đã

tình huống tiếng anh tổ chức cuộc họp, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh tổ chức cuộc họp, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB