tình huống tiếng anh tiếp đón khách, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 74: Tiếp đón khách– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 74: Tiếp đón khách– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

731. Welcome to New Bridge Company, please have a seat. Hoan nghênh ông đến với công ty New Bridge, xin mời ông ngồi. 732. May I have your name? Xin ông vui lòng cho tôi biết tên. 733. I have an appointmen with Mr. Zhao at 1 o'clock. Tôi có hẹn với

tình huống tiếng anh tiếp đón khách, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh tiếp đón khách, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB