tình huống tiếng anh Tiền hoa hồng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 20: Tiền hoa hồng - Tiếng anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 20: Tiền hoa hồng - Tiếng anh thương mại (Việt-Anh)

191. The price includes the commission. Giá cả bao gồm tiền hoa hồng. 192. We can grant you a 4% commission. Chúng tôi có thể cấp cho ông 4% tiền hoa hồng. 193. We give a very favourable commission. Chúng tôi trả tiền hoa hồng rất ưu đãi. 194. The

tình huống tiếng anh Tiền hoa hồng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh Tiền hoa hồng, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB