tình huống tiếng anh Thời hạn giao hàng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 33: Đầu tư vốn - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 33: Đầu tư vốn - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

321. Which type of joint venture do you have in mind? Ông thích loại hình công ty liên doanh nào? 322. We'd like an equity joint venture. Chúng tôi thích xí nghiệp liên doanh theo phương thức hợp cổ phần. 323. Each of the two firm will invest a

tình huống tiếng anh Thời hạn giao hàng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh Thời hạn giao hàng, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB