tình huống tiếng anh tài khoản, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 92: Tài khoản - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 92: Tài khoản - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

911. Can you introduce the kinds of accounts available here? Bạn có thể giới thiệu những kiểu tài khoản có ở đây không? 912. We have checking account and savings account Chúng tôi có tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm. 913. How much do you want to

tình huống tiếng anh tài khoản, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh tài khoản, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB