tình huống tiếng anh lời cam kết, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 31: Lời cam kết - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 31: Lời cam kết - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

301. I am very pleased that my firm has been awarded this contract. Tôi rất vui vì công ty tôi đã được hợp đồng này. 302. I suggest that we use local building equipment and materials. Chúng tôi đề nghị sử dụng vật liệu và thiết bị xây dựng trong

tình huống tiếng anh lời cam kết, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh lời cam kết, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB