tình huống tiếng anh Giao hàng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 19: Giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

181. When is the earliest you can deliver? Ông có thể giao hàng sớm nhất vào thời gian nào? 182. Would next month be convenient? Tháng sau sẽ thuận tiện chứ? 183. We hope you can deliver the goods by the end of this month. Chúng tôi hy vọng ông có

tình huống tiếng anh Giao hàng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh Giao hàng, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB