tình huống tiếng anh giải quyết sự cố, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 62: Giải quyết sự cố – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 62: Giải quyết sự cố – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

611. Please be assured that there's no quality problem with our products. Vui lòng bảo đảm hàng hóa đạt chất lượng tốt. 612. I promise you our price is the lowest. Tôi hứa với ông giá cả ở mức thấp nhất. 613. I apologize to you for our carelessness.

tình huống tiếng anh giải quyết sự cố, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh giải quyết sự cố, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB