tình huống tiếng anh điều khoản đấu thầu, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 38: Điều khoản đấu thầu - Tiếng Anh thương mại

Tình huống 38: Điều khoản đấu thầu - Tiếng Anh thương mại

371. We are preparing to call for a bid for this project. Tôi sẽ chuẩn bị nộp hồ đấu thầu dự án này. 372. We'll send the notice calling for a bid on Thursday. Chúng tôi sẽ thông báo mua hồ sơ dự thầu vào thứ 7. 373.The bidding provides all bidders

tình huống tiếng anh điều khoản đấu thầu, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh điều khoản đấu thầu, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB