tình huống tiếng anh Bàn luận riêng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 50: Bàn luận riêng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 50: Bàn luận riêng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

491. Can you arrange a meeting with your boss? Ông có thể sắp xếp một buổi học với giám đốc? 492. I've arranged for your luncheon meeting with my boss. Tôi đã sắp xếp một bữa ăn trưa của ông với giám đốc của tôi. 493. This is the schedule for

tình huống tiếng anh Bàn luận riêng, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tình huống tiếng anh Bàn luận riêng, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB