tiến hành quảng cáo, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về tiến hành quảng cáo, Trang 1


.
Tình huống 73: Tiến hành quảng cáo - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 73: Tiến hành quảng cáo - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

721. Who is responsible for running a publicity campaign? Ai chịu trách nhiệm tiến hành chiến dịch quảng cáo? 722. That poster is too high; nobody can read it. Áp phích quảng cáo cao quá, không ai đọc được. 723. The time for which a particular