thị trường tiềm năng, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về thị trường tiềm năng, Trang 1


.
Tình huống 80: Thị trường tiềm năng - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 80: Thị trường tiềm năng - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

791. Your T-shirts can easily find a market in the eastern part of our country. Áo thun của anh có thể dễ dàng tìm được thị trường ở miền đông đất nước. 792. Chinese slippers are popular in your market since they have superior quality and