thảo luận công việc, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 4: Thảo luận công việc - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 4: Thảo luận công việc - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

31/ Let's get down to the business, shall we? Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ? 32/ We'd like to discuss the price you quoted. Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra. 33/ There's something I'd like to talk to you. Có vài điều

thảo luận công việc, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về thảo luận công việc, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB