sự biểu dương, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về sự biểu dương, Trang 1


.
Tình huống 76: Sự biểu dương - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 76: Sự biểu dương - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

751. She ought to be praised for what she has done. Cô ấy nên được biểu dương vì những gì mình đã làm. 752. The worker was praised for his observance of the rules. Công nhân này được biểu dương vì đã tuân thủ tốt các nguyên tắc. 753. Praise and