phúc lợi, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 66: Phúc lợi - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 66: Phúc lợi - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

651. What perks does this job give you? Công việc này cho bạn những phúc lợi phụ gì? 652. A perk is something you receive outside your salary for doing a job. Phúc lợi phụ là những gì bạn nhận được ngoài tiền lương khi làm một công việc. 653.

phúc lợi, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về phúc lợi, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB