lưu hồ sơ, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 3: Lưu hồ sơ - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 3: Lưu hồ sơ - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

21. Keep the document in each file in chronological order, please. Xin hãy sắp xếp những tài liệu ở mỗi hồ sơ theo thứ tự thời gian. 22. File letters from the same customer in the same file. Thư của cùng một khách hàng lưu trong cùng một hồ sơ. 23.

lưu hồ sơ, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về lưu hồ sơ, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB