lets call the meeting to an end. 965. Ok, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

Situation 97: Summarizing Meeting's Main Points. – Business English for Listening

961. Let me take a minute to sum up the point of the meeting. 962. Do you all agree with that. 963. Does anyone have anything to add? 964. If you don't have anything else to add, let's call the meeting to an end. 965. Ok, then I think we can end the

lets call the meeting to an end. 965. Ok, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về lets call the meeting to an end. 965. Ok, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB