làm việc nhóm, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 62: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 62: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

611/ Team spirit is the most important factor to win victory. Tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. 612/ The members of a team should work towards a common objective. Các thành viên của đội lên làm việc cho cùng một mục đích.
Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

71/ I'd like to introduce you to the new members of the project group. Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án. 72/ I'm sorry, but I have another appointment. Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác. 73/ That sounds great.
Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 8: Làm việc nhóm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

71/ I'd like to introduce you to the new members of the project group. Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án. 72/ I'm sorry, but I have another appointment. Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác. 73/ That sounds great.

làm việc nhóm, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về làm việc nhóm, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB