làm từ thiện, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về làm từ thiện, Trang 1


.
Tình huống 84: Làm từ thiện - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 84: Làm từ thiện - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

831. I'm calling on behalf of the Save the Children Foundation. Tôi đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Trẻ em gọi điện đến. 832. We are a legally registered charity. Chúng tôi là 1 tổ chức từ thiện hợp pháp. 833. What kind of contribution are you asking