introduce product, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

Practise Listening - Topic 4: Introduce Product - Business English

31. We have various selections of mobile makers?32. The quality of our product is guaranteed.33. You can have a look at the brochure.34. The brochure gives you a detail introduction of our company and products.35. We'll send a salesman with some

introduce product, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về introduce product, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB