Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh chủ đề Clothes 1, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh chủ đề Clothes 1, Trang 1


.
Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh: Quần Áo 1 (Clothes 1)

Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh: Quần Áo 1 (Clothes 1)

Cùng webhoctienganh.com học nhanh từ vựng tiếng anh qua video chủ đề Clothes 1 theo bốn bước sau: Bước 2. Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh chủ đề Clothes 1   1. school uniform /sku:l/ /ˈjunəˌfɔrm/ n: Đồng phục đi học. Ex: School uniform are