hệ thống tiêu chuẩn, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về hệ thống tiêu chuẩn, Trang 1


.
Tình huống 75: Hệ thống tiêu chuẩn - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 75: Hệ thống tiêu chuẩn - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

741. The system is a little complicated. Hệ thống này khá phức tạp. 742. There are a ton of steps in process. Có rất nhiều bước trong quá trình này. 743. The rest of the form will be filled out by financial. Phần còn lại của mẫu đơn này sẽ được điền