gửi đơn khiếu nại, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 56: Gửi đơn khiếu nại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 56: Gửi đơn khiếu nại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

551/ I am afraid I have got a complaint to make. Tôi e rằng mình có điều cần khiếu nại. 552/ So far we have not any complaint of this kind. Trước giờ chúng tôi chưa nhận được lời khiếu nại nào tương tự. 553/ Conducting investigations and mediation

gửi đơn khiếu nại, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về gửi đơn khiếu nại, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB