giới thiệu sản phẩm, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Video 4: Introducing Products - Business English for Listening

Video 4: Introducing Products - Business English for Listening

Transcription31. We have various selections of mobile makers.32. The quality of our product is guaranteed.33. You can have a look at the brochure.34. The brochure gives you a detail introduction of our company and products.35. We'll send a salesman
Luyện nói Tiếng Anh - Tình huống 4: Giới thiệu sản phẩm - Tiếng Anh thương mại

Luyện nói Tiếng Anh - Tình huống 4: Giới thiệu sản phẩm - Tiếng Anh thương mại

31. Chúng tôi lựa chọn nhiều hãng sản xuất điện thoại di động khác nhau. Gợi ý: ...mobile maker.32. Chất hàng hóa được đảm bảo. Gợi ý: ...is guaranteed.33. Ông có thể nhìn vào sách quảng cáo này. Gợi ý: ...have a look...34. Quyển sách này giới thiệu

giới thiệu sản phẩm, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về giới thiệu sản phẩm, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB