giải quyết khiếu nại, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 7: Giải quyết khiếu nại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 7: Giải quyết khiếu nại - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

61/ The goods we received were different from the original sample. Hàng hóa chúng tôi nhận được khác với hàng mẫu gốc. 62/ We were sorry for this delay. Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này. 63/ That was shipped on September 10th. It should reach

giải quyết khiếu nại, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về giải quyết khiếu nại, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB