định kiến xã hội, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về định kiến xã hội, Trang 1


.
Tình huống 93: Định kiến xã hội - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 93: Định kiến xã hội - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

921. Traditional social customes sometimes lead to inequality. Phong tục xã hội truyền thống đôi khi dẫn đến sự bất công. 922. Women have few opportunities to advance work force. Phụ nữ ít có cơ hội để thăng tiến hơn trong lực lượng lao động. 923.