điều hành, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

Video 6: Chairing a Meeting - Business English for Workplace

51. I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan. 52. How do you feel about that, Jane? 53. Basically, I agree with what you said. 54. That sounds like a fine idea. 55. I think we need to buy a new copier. 56. I had a

điều hành, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về điều hành, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB