đào tạo nhân viên, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 60: Đào tạo nhân viên - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

591/ How do you train new employee? Ông đào tạo nhân viên mới như thế nào? 592/ We have a two-week training program. Chúng tôi có chương trình đào tạo 2 tuần. 593/ In what way do you train your employees? Ông đào tạo nhân viên bằng cách nào? 594/

đào tạo nhân viên, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về đào tạo nhân viên, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB