cơ thể người, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về cơ thể người, Trang 1


.
Bài 3 : Cơ thể người

Bài 3 : Cơ thể người

Write the numbers 1 to 15 next to the correct words Arm 12 Back Bottom Ear Eye Foot Hair Hand Head Knee Leg Mouth Neck Nose Teeth Típ: Từ tooth và foot có những danh từ số nhiều không quy tắc. Danh từ số nhiều của foot là
Mô tả hình dáng

Mô tả hình dáng

Cơ thể người

Cơ thể người