chủ trì cuộc họp, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 6: Chủ trì cuộc họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 6: Chủ trì cuộc họp - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

51/ I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan. Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản. 52/ How do you feel about that, Jane? Cô cảm thấy thế nào về điều đó, Jane? 53/ Basically, I

chủ trì cuộc họp, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về chủ trì cuộc họp, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB