cải tổ nhân sự, tags của Academy.MuaBanNhanh.com

, Trang 1Tình huống 61: Cải tổ nhân sự - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

Tình huống 61: Cải tổ nhân sự - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

601/ Mr.Li has been transferred to our Osaka branch. Ông Lý đã được chuyển đến chi nhánh của chúng ta ở Osaka. 602/ He has been assigned to the Beijing office. Anh ấy được phân công đến văn phòng ở Bắc Kinh. 603/ I'm leaving this section next week.

cải tổ nhân sự, tags của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về cải tổ nhân sự, Trang 1

Cẩm nang khác :  Kinh doanh - Công nghệ - Sức khỏe - Ở đâu - Công sở - Gia đình - Tìm việc làm - Văn bản pháp luật 

Giấy phép MXH số 170 GP-BTTTT ngày 07/04/2016

Email : Info@muabannhanh.com

VINADESIGN PHALCON WEB