cách dùng tiếng Anh, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về cách dùng tiếng Anh, Trang 1


.
Actually / in fact / well?

Actually / in fact / well?

actually / in fact / well Hỏi: Bạn có thể nói cho tôi biết sự khác nhau của actually, in fact và well? Tôi nghĩ tất cả chúng có thể được dùng để sửa chữa câu nói trước đó. Có điểm nào đó khác nhau giữa chúng không? Trả lời: Cả actually và in fact có